Nimi (nõutav):

E-post: (nõutav)

AJALISED ANDMED:
Kuupäev:
Töö algus: Töö lõpp: Tunnid kokku:

TÖÖVAHEND:
Tööks kasutatud mehhanism/:
Kilometraaž/ mototunnid töö alguses:
Kilometraaž/ mototunnid töö lõpus:
Lisaseadmed, mis olid masinaga kaasas:
Kui kasutasid hüdrovasarat, siis mitu tundi?:

Kas töövahenditel esines tehnilisi probleeme, mis vajavad lahendamist: jahei
Keda teavitasid, kui esines tehnilisi probleeme:
MÄRKUSED TÖÖVAHENDITE KOHTA:

KÜTUS:
Kütuse jääk tööpäeva alguses:
Kütuse jääk tööpäeva lõpus:
Juurde tangitud kütus:
Mis on masina keskmine kütusekulu:
Kus kütust tangiti?: baasistanklasobjektil

OBJEKT:
Klient:

Objekt:

Töökirjeldus:

Kas objektil oli veel Multivara tehnikat? Kui jah, siis märkida milline:

Kui vedasid tehnikat, siis märgi mitu korda sa tehnikat kokku peale ja maha ajasid:

MÄRKUSED OBJEKTI KOHTA/ JUHTUMID OBJEKTIL:

PILDID

Pildid töövahendist, lisaseadmetest, objektist jne:

Pildid dokumentidest: saatelehest, kütusetšekist:

Menu