Category archive: reovee äravedu

Fekaalivedu, kuivkäimlate ja septikute tühjendamine

Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

  • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kuivkäimlate tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine

Kogumispaakide tühjendamise hind sõltub objekti asukohast. 

Tühjendamise hinnale lisandub reoveejäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete hinnakirjale, sõltuvalt jäätmete saategrupist,

Purgimisteenus ehk reovee ja olmevee äravedu

Purgimisteenus ehk reovee ja olmevee äravedu

Purgimisteenus on heitvee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine. Heitvee maha panek ehk purgimine on survepesu-imuautode ja imuautode ehk fekaaliveo (fekaalivedu) teenuse osutamise osa.

Heitvee kohtkäitluse viisidest on lubatud üksnes heitvee kogumine veetihedatesse

Menu