Fekaalivedu imuautoga

Hind koos operaatoriga

Töötund/ sõidutund (€/h)
60
Linnaväline kilomeeter (€/km)
1,3
Kommentaar
Sõidutund võrdub töötunniga. Töövälisel ajal tellimused koefitsiendiga 1,5 või kokkuleppel. Baashinnale lisandub reoveejäätmete jm. jäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete või prügila hinnakirjale. HInd kujuneb vastavalt jäätmete liigist, saategrupist, kogusest ja mahapaneku asukohast (purgla või prügila).
* Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.

Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

 • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
 • Septikute tühjendamine ja puhastus
 • Kogumispaakide tühjendamine
 • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine

Meie auto veab ainult vedelaid mittemürgiseid olme- ja tööstuslike jäätmeteid

 • Imuvooliku d=100mm
 • Imuvooliku üleminek d=75mm

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Suurupis, Viimsis, Kosel ja Keila linnas

SAADA TELLIMUSE SOOV:

Palume Teil saata tellimuse soov täites alljärgnev vorm. Pärast teie sooviga tutvumist me kinnitame tellimuse kirjalikult.

  Teenuse tellija (kohustuslik väli):

  Arvet soovite saada: e-arvete keskusessee-postiga

  E-postiga arvete korral arvete e-posti aadress:

  Teie nimi (kohustuslik väli):

  Kontakttelefon (kohustuslik väli):

  Teie e-post (kohustuslik väli):

  Korda e-posti aadressi ja veendu, et sai õige:

  Millist masinat koos lisadega või teenust soovite tellida:

  Kas soovitud teenus on:

  Objekti aadress (kohustuslik väli):

  Objekti maakond

  Objekti lühikirjeldus/ eripära

  Teenuse teostamise periood:

  Alates

  Kuni

  Teenuse orienteeruv kestvus:

  Mis kellast masinat/ masinaid objektile ootate?

  Muu informatsioon:

  Menu