Tutvusus

Multivara OÜ on 1999. aastal asutatud hetkel Eesti üks suuremaid erinevat ehitustehnikat pakkuv ettevõte, mis teenindab peamiselt suuremaid ehituse peatöövõtuga seotuid ettevõtteid üle Eesti. Multivara täiendab ja uuendab pidevalt oma tehnikavalikut, osutades igapäevaselt teenust ca 60 ühiku erinevat liiki ehitustehnikaga koos teenindava personaliga kui ka juhita rendi näol ning lisaks teostatakse ka projektitöid (platside ehitused, lammutustööd, lumetõrje jpm).
Multivara tehnikat võib leida kõikjalt üle Eesti suurimatelt ehitusobjektidelt. Ehitustehnika turul on Multivara esindatud oluliseimates kategooriates: kaevetehnika, tõstetehnika, pesutehnika, veoteenused (nii kallurite kui ka treilerite näol). Hetkel Eestist väljaspool teenust ei pakuta, kui lisaks Tallinna peakontorile on olemas pidepunkt tütarfirma näol Kesk-Eestis Põltsamaal.
Ettevõtte äritegevuse aluseks on kvaliteet, oma tööd hästi tundvad operaatorid, hooldatud ja korras erinevate lisaseadmete ja funktsioonidega mehhanismid, operatiivne teenindus ja aktiivne suhtlemine klientidega, pidev masinapargi uuendamine ja täiendamine.

Missioon

Pakkuda kliendile parimat teenust, kus ta saab ühe ettevõtte käest rentida vajamineva tehnika, mis on töökorras ja jõuab objektile õigeaegselt ning lahkub kliendi poolt etteantud ajal ning mille kasutamise kohta esitatakse kliendile koondarve lepingus määratud sagedusega. Sellega on kindlustatud see, et tellija töö objektil sujub tõrgeteta ja dokumentide viseerimiseks kuluv aeg väheneb.

Visiooniks on saavutada ehitustehnika pakkujate seas turuliidri positsioon ja laialdane tuntus. Olla kliendile kättesaadav ning pakkuda talle vajalikku tehnikat, mis aitaks tal ehitusobjekti paremini majandada. Meie mainekujundajaks on operatiivsus, töökorras tehnika, paindlikus ja kõrgetasemeline müügiosakond.

Usume, et tänu meie masinapargi suurusele suudame kliente teenindada kohe või mõistliku aja jooksul ja suudame reageerida vajadusel ka töövälisel ajal.

Hinnatase ja kujundus

Hind teenuse müümisel on igale kliendile individuaalne. Hind sõltub suuresti kliendi prognoosist, kui palju ta soovib meie masinapargist hooajaks tehnikat rentida ja kui palju on ta eelnevalt meile käivet ja kasumit toonud. Hinna määramisel kliendile mängib suurt rolli ka objekti askoht, kus masin peab tööle hakkama. Sest iga kilomeeter kaugemal Tallinnast toob kaasa suuremad transpordikulud remondibrigaadile, kui masinal peaks esinema tõrkeid.

Kõigilt oma endistelt, praegustelt ja tulevastelt klientidelt ootame tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne, seda selleks, et oskaksime paremini oma operaatoreid motiveerida või siis suunata, et osutada Teile kvaliteetset ja efektiivset teenust ka tulevikus.

Edukat koostööd soovides
Arno Tali

Menu