Fekaalivedu fekaaliauto ehk imuautoga (paakauto), mille paagi maht on 10m3.

  • Settekaevude tühjendamine – fekaalivedu
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kuivkäimlate tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine

Kogumispaakide tühjendamise hind sõltub objekti asukohast. 

Tühjendamise hinnale lisandub reoveejäätmete purgimise tasu vastavalt vee-ettevõtete hinnakirjale, sõltuvalt jäätmete saategrupist, jäätmete kogusest ja mahapaneku asukohast.

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Suurupis, Viimsis, Kosel ja Keila linnas

Keila, 76603 Harju maakond, Eesti

Kose, 75101 Harju maakond, Eesti

76907 Harju maakond, Eesti

Saku, 75501 Harju maakond, Eesti

Uusküla, 74114 Harju maakond, Eesti

10313 Tallinn, Eesti

10917 Tallinn, Eesti

Meie auto veab ainult vedelaid mittemürgiseid olme- ja tööstuslike jäätmeid

Menu