Purgimisteenus ehk reovee ja olmevee äravedu

Purgimisteenus on heitvee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine. Heitvee maha panek ehk purgimine on survepesu-imuautode ja imuautode ehk fekaaliveo (fekaalivedu) teenuse osutamise osa.

Heitvee kohtkäitluse viisidest on lubatud üksnes heitvee kogumine veetihedatesse kogumismahutitesse ja sellele järgnev väljavedu purgimiskohta. (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord; Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000. a. määrus nr 37 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine.)

Reovee vastuvõtt purgimiskohas on maksustatud vastavalt piirkonna vee-ettevõtte kogumisala kanalisatsiooni tariifile.

Tallinna linnast pärinevat reovett on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta: Raba tänava  ja Paljasaare tee purglatesse. Lisaks on lubatud Paljassaare tee purglasse purgida: Keila valla, Kiili valla, Rae valla ja Harku valla reovett.

Teistest piirkondadest pärinevat reovett tuleb purgida piirkonna enda vee-ettevõtte purglasse.

Meie omame kokkuleppeid piirkondliku reovee purgimiseks: Tallinnas, Sakus, Viimsis ja Keila linnas

INFO JA TELLIMINE: 5663 3900 või e-post: rent@multivara.ee

Menu