Survepesu teenus

Pakume kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks survepesu teenust, mille käigus eemaldame kanalisatsioonitorude seintele aja jooksul koguneva mustuse.

Mustuse tõttu on torude toimimine puudulk või need ummistuvad hoopiski. Üle kümne aasta vanade korruselamute kanalisatsioonipüstikute halba seisukorda võib kuulda torude mulksumisest ja ka äravoolu august tagasitulevast vahust ning veest.

Survepesuautodega saab teostada alljärgnevaid töid:

  • Autopesulate puhastus
  • Fekaalide vedu, kogumiskaevude tühjendamine, settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude tühjendus ning survepesu
  • Kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu
  • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
  • Rasvapüüdjate tühjendamine ja puhastamine survepesuga
  • Sadevee kaevude puhastamine
  • Välistrasside survestamine
  • Ülepumpla puhastustööd

INFO JA TELLIMINE: 5663 3900 või e-post: rent@multivara.ee

Menu